Tomcat Hosting | JSP Hosting, Java Hosting

Web Hosting เว็บโฮสติ้ง Host คุณภาพสูง มาตรฐานสากล บริการดีที่สุด 24 ชม

สายด่วน 24 ชม ! 02-187-0187 084-142-4477 (24 ชม. ทุกวัน)

Tomcat Hosting

Tomcat Hosting หรือ JSP Hosting ทำงานบนระบบปฎิบัติการ Linux ซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน โดย Tomcat Hosting ของเรานั้นจะสนับสนุนการทำงานภาษา JSP, Java Servlet ได้อย่างสมบูรณ์ เต็มรูปแบบ Java Tomcat Hosting จะเน้นที่ความเสถียรภาพของระบบเป็นหลักและยังรองรับการนำซอฟต์แวร์ประเภท OPEN SOURCE มาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย
Cloud Tomcat 1
พื้นที่เว็บโฮสติ้ง: 100 MB
อัตราการรับส่งข้อมูล: 4 GB
จำนวนเว็บไซต์: 1 เว็บไซต์
ราคา 1,200 บาท/ปี
Cloud Tomcat 2
พื้นที่เว็บโฮสติ้ง: 200 MB
อัตราการรับส่งข้อมูล: 8 GB
จำนวนเว็บไซต์: 1 เว็บไซต์
ราคา 2,000 บาท/ปี
Cloud Tomcat 3
พื้นที่เว็บโฮสติ้ง: 500 MB
อัตราการรับส่งข้อมูล: 16 GB
จำนวนเว็บไซต์: 1 เว็บไซต์
ราคา 3,000 บาท/ปี
Cloud Tomcat 4
พื้นที่เว็บโฮสติ้ง: 1.2 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล: 32 GB
จำนวนเว็บไซต์: 1 เว็บไซต์
ราคา 5,500 บาท/ปี
Cloud Tomcat 5
พื้นที่เว็บโฮสติ้ง: 2.5 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล: 64 GB
จำนวนเว็บไซต์: 1 เว็บไซต์
ราคา 10,000 บาท/ปี
Cloud Tomcat 6
พื้นที่เว็บโฮสติ้ง: 5 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล: 128 GB
จำนวนเว็บไซต์: 1 เว็บไซต์
ราคา 15,000 บาท/ปี
Cloud Tomcat 7
พื้นที่เว็บโฮสติ้ง: 10 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล: 256 GB
จำนวนเว็บไซต์: 1 เว็บไซต์
ราคา 18,000 บาท/ปี
Cloud Tomcat 8
พื้นที่เว็บโฮสติ้ง: 20 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล: ไม่จำกัด
จำนวนเว็บไซต์: 2 เว็บไซต์
ราคา 23,500 บาท/ปี