About Us | เกี่ยวกับ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

Web Hosting เว็บโฮสติ้ง Host คุณภาพสูง มาตรฐานสากล บริการดีที่สุด 24 ชม

สายด่วน 24 ชม ! 02-187-0187 084-142-4477 (24 ชม. ทุกวัน)

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เป็นผู้ให้บริการด้าน เว็บโฮสติ้ง เว็บไซต์ และจดโดเมนเนม บริหารโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน ไอทีมายาวนาน และมีความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจ เว็บโฮสติ้ง ปัจจุบันเรามีลูกค้านับ 45,000 ราย
จาก ไชโย โฮสติ้ง จนมาถึง ใจดี โฮสติ้ง

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 ไชโย โฮสติ้ง ได้เปิดบริการใจดี โฮสติ้ง เพื่อ เอาใจลูกค้าที่ต้องการใช้ เว็บโฮสติ้งเนื้อที่มาก ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์ เซิพร์เวอร์ที่เสถียร เร็ว แรง และบริการที่ดี

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด มีลูกค้า เว็บโฮสติ้ง นับ 45,000 โดเมน เราให้บริการครบวงจรนอก จาก ไชโย โฮสติ้ง ให้บริการเช่าโฮส แล้วไชโย โฮสติ้ง ยังมีบริการเสริมนอกเหนือจาก เว็บโฮสติ้ง อีกด้วย เช่น บริการตัวแทนจำหน่าย โฮส (Reseller Hosting) บริการเช่าเซิพร์เวอร์ (Dedicated Server) บริการเช่าพื้นที่วางเซิพร์เวอร์ (Co-location) บริการออกแบบเว็บไซต์ บริการทำเว็บไซต์ สำเร็จรูป (www.chaiyoreadyweb.com) บริการเท็มเพลตสำเร็จรูปสำหรับชาว open source (www.instant-template.com) เป็นต้น ทั้งนี้ไชโย โฮสติ้ง ต้องการตอบสนองความต้องการของ ลุกค้าทุกกลุ่ม นอกเหนือจากการ เช่าโฮส

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง ได้มีการพัฒนาระบบนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทัน โลกปัจจุบัน เช่น อัพเดทฟังค์ชั่นการใช้งานระบบ เว็บโฮสติ้ง ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ตลอดระยะเวลาเกือบ 11 ปี บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่เช่า โฮสต์ และบริการเสริมได้เป็นอย่างดีเพราะนอกเหนือจาก เว็บโฮสติ้ง ที่ประสิทธิภาพสูง ราคา โฮสต์ ย่อม เยาว์แล้ว ทีมงาน ไชโย โฮสติ้ง ยังเอาใจใส่ดูแลลูกค้าที่ใช้ โฮส กับเราเสมอมา จึงทำให้ ไชโย โฮสติ้ง ได้ผลตอบรับที่ดีเสมอมา


CMMI Level 3

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการกับทางบริษัทเป็นหลัก คุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ผู้บริหาร บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด จึงกำหนดให้มีโครงการปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กร ให้มีความเป็นมาตรฐาน ระดับสากลด้วยการลงทุนด้านคุณภาพการผลิต (Cost of Quality) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อทุกความต้องการ ของลูกค้า โดยมาตรฐานสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้คือ CMMI (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับ บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ทั่วโลก และบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในโครงการ SPI@ease II ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน CMMI-DEV (CMMI for Development), V1.3 Level 3 เป็นรายแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555

ISO/IEC 29110

สืบเนื่องจากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กรให้มีคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด โดยคุณอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ได้รับการรับรองกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เลขที่ TH/IF/29110/00032/2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็กที่เรียกว่า ISO 29110 Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprise (VSE) โดยมาตรฐานนี้ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดพื้นฐานเพื่อสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและมีความเป็นสากล

Microsoft Certified Partner

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้รับใบรอง Certified Partner จาก บริษัท ไมโครซอฟต์ จำกัด เนื่องจากเราได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการลูกค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายทุกเครื่อง ดังนั้นคุณจึงมั่นใจเรื่องการให้บริการที่มีคุณภาพจากเรา ทุกครั้งที่มีการอัพเดต Patch ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟต์ ลูกค้าก็จะได้รับบริการการอัพเดตสิ่งต่างๆ เหล่านี้ตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ โดยในการอัพเดต Patch เหล่านี้จะสามารถทำได้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น  

The Enterprise Resources Training

บริษัทของเรา มีเจ้าหน้าที่สำหรับให้บริการลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถจัดการและบำรุงรักษาฐานข้อมูล Microsoft® SQL Server 2008 R2 ได้อย่างมืออาชีพ โดยได้รับใบรับรอง Certificate จาก The Enterprise Resources Training Co.,Ltd. ที่เป็นเครื่องรับประกันความสามารถในการให้บริหารลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการกับเรา ดังนั้นลูกค้าสามารถวางใจในความเป็นมืออาชีพของเราในการจัดการด้านเทคนิคและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

รางวัล DBD Verified

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้รับโล่ห์รางวัล DBD Verified เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง DBD Verified เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้ใช้บริการกับเรามั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ chaiyohosting.com เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เนื่องจากเว็บไซด์ chaiyohosting.com มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุไว้ ซึ่งได้แก่
  1. ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Operational Transparency)
  2. การตลาดและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Marketing Practices)
  3. การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ (Adequate and Timely Information About Offers)
  4. การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าและบริการ (Acknowledgement of Order and Fulfillment)
  5. ระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม (Transactional Security)
  6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (Consumer Privacy)
  7. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค (Consumer Inquiries and Complaints)
  8. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ( Protection of Children)