How to Pay | วิธีการชำระเงิน

Web Hosting เว็บโฮสติ้ง Host คุณภาพสูง มาตรฐานสากล บริการดีที่สุด 24 ชม

สายด่วน 24 ชม ! 02-187-0187 084-142-4477 (24 ชม. ทุกวัน)

วิธีการชำระเงิน How to Pay
1. ทางธนาคาร หรือ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
021-7-01298-8
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อยลาดพร้าว 101
233-2-00004-5

ยืนยันการชำระเงินโดยการ สแกนหลักฐานการชำระเงินแล้วส่งมาที billing@jaideehosting.com

*** บริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินเข้าชื่อบัญชีอื่น นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่กล่าวข้างต้น ***

2. ชำระด้วยเงินสดหรือ สั่งจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อม

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

3312/33-34 ชั้น 2-3 โซนเอ ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547109737