คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Hosting

Web Hosting เว็บโฮสติ้ง Host คุณภาพสูง มาตรฐานสากล บริการดีที่สุด 24 ชม

สายด่วน 24 ชม ! 02-187-0187 084-142-4477 (24 ชม. ทุกวัน)

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Hosting

วิธีการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์

 

วิธีการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ มีหลากหลายวิธีในการอัพโหลด ซึ่งส่วนนี้แล้วแต่ความถนัดของผู้ใช้งานแต่ละท่าน แต่วิธีที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นิยมใช้งานหลักๆ จะมี 2 วิธี ดังนี้

 

1. วิธีอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ผ่านหน้าการจัดการ Hosting ระบบ DirectAdmin

 

1.1 เมื่อ Log in หน้าการจัดการ Hosting เข้ามาแล้ว คลิกไปที่เมนู File Manager (ตามรูปประกอบ)

 

 

เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะมี Directories ของระบบที่ต้องใช้งานหลักๆ ดังนี้
                - /backups = เป็นโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์ Backup ที่กดผ่านระบบ
                - /domains = เป็นโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ ซึ่งไฟล์เว็บไซต์ทั้งหมดต้องอัพโหลดเข้าไปตามพาธนี้ คือ /domains/yourdomains.com/public_html/
                - /public_html = เป็นโฟล์เดอร์ลัดเข้าไปยังโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์เว็บไซต์อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งไฟล์เว็บไซต์ทั้งหมดก็ต้องอัพโหลดเข้าไปตามพาธนี้เช่นเดียวกัน คือ /domains/yourdomains.com/public_html/

 

1.2 เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนู File Manager จะสามารถอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ได้ 2 โฟล์เดอร์ ดังนี้

 

1.2.1 อัพโหลดที่โฟล์เดอร์ Domains โดยคลิกไปตามพาธนี้ คือ /domains/yourdomains.com/public_html/ (ตามรูปประกอบ)

 

คลิกที่โฟล์เดอร์ domains

 

 

คลิกที่โฟล์เดอร์ yourdomains.com (ชื่อโดเมนของท่าน)

 

 

คลิกที่โฟล์เดอร์ public_html

 

 

ไฟล์และโฟล์เดอร์ภายใต้ Directories /public_html คือไฟล์เว็บไซต์ของท่าน

 

 

ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์

 

- กดปุ่ม Upload files to current directory (ตามรูปประกอบ)

 

 

- กดปุ่ม Browse… แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการจะอัพโหลด และกดปุ่ม Upload Files (ตามรูปประกอบ)

 

 

- เมื่ออัพโหลดเรียบร้อยจะขึ้น Upload successful

 

 

1.2.2 อัพโหลดที่โฟล์เดอร์ public_html ซึ่งเป็นทางลัดเข้าไปยังโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์เว็บไซต์อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งไฟล์เว็บไซต์ทั้งหมดก็ต้องอัพโหลดเข้าไปตามพาธนี้ คือ /domains/yourdomains.com/public_html/ เช่นเดียวกันกับวิธีที่ 1.2.1 (ตามรูปประกอบ)

 

คลิกที่โฟล์เดอร์ public_html (โดยจะมีสัญลักษณ์ลูกศร คือ เป็นโฟล์เดอร์ลัดเข้าไปยังโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์เว็บไซต์)

 

 

ไฟล์และโฟล์เดอร์ภายใต้ Directories /public_html คือไฟล์เว็บไซต์ของท่าน

 

 

ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ จะเหมือนกัน คือ

 

- กดปุ่ม Upload files to current directory

- กดปุ่ม Browse… แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการจะอัพโหลด และกดปุ่ม Upload Files

- เมื่ออัพโหลดเรียบร้อยจะขึ้น Upload successful

 

2. วิธีอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ผ่านการ FTP โดยใช้โปรแกรม FileZilla

 

2.1 กรณีใช้โปรแกรม Filezilla เวอร์ชั่นตั้งแต่ 3.10 – เวอร์ชั่นปัจจุบันเข้าไปที่เมนู File --> Site manager แล้วกด New Site และตั้งค่าการ Connect FTP

 

คลิกไปที่เมนู File

 

 

คลิกไปที่เมนู Site Manager

 

 

คลิกที่ปุ่ม New Site แล้วตั้งค่าการ Connect FTP (ตามรูปประกอบ) แล้วคลิกที่ปุ่ม Connect

    Host : ใส่ IP Server หรือ ชื่อโดเมนของท่าน

    Port : พอร์ตการเชื่อมต่อไม่ต้องใส่ก็ได้ เนื่องจากระบบตั้ง Default ไว้อยู่แล้ว

    Protocol : เลือก FTP – File Transfer Protocol

    Encryption : เลือก Only use plain FTP (insecure)

    Logon Type : เลือก Normal

    Username : ชื่อผู้ใช้ในการเชื่อมต่อ FTP

    Password : รหัสผ่านในการเชื่อมต่อ FTP

ก็จะสามารถ Connect FTP ได้เรียบร้อย และสามารถอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ของลูกค้าขึ้น Hostingได้เลยซึ่งจะเหมือนกันกับ วิธีอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ผ่านหน้าการจัดการ Hosting ระบบ DirectAdmin

 

 

หากดำเนินการตามขั้นตอนจนครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่สามารถ Connect ได้ และมีแจ้งข้อความ Error ดังนี้

 

Error:Failed to retrieve directory listing   ท่านสามารถปรับการตั้งค่าตามในลิ้งค์ kb.chaiyohosting.com/entry/81/ คือ การสลับโหมดการโอนย้ายข้อมูล หรือเข้าไปที่เมนู File --> Site manager เลือกชื่อ FTP ที่จะปรับการตั้งค่า และไปที่เมนู Transfer Settings แล้วลองสลับโหมดการโอนย้ายข้อมูล (ตามรูปประกอบ)