คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Hosting

Web Hosting เว็บโฮสติ้ง Host คุณภาพสูง มาตรฐานสากล บริการดีที่สุด 24 ชม

สายด่วน 24 ชม ! 02-187-0187 084-142-4477 (24 ชม. ทุกวัน)

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Hosting

ฐานข้อมูล MySQL

 

รายละเอียดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ฐานข้อมูล MySQL การเพิ่มผู้ใช้งาน เปลี่ยนแปลงแก้ไข และลบผู้ใช้งาน MySQL

 

การเพิ่มฐานข้อมูล

 

 

คลิ๊กที่เมนู MySQL Management ในหัวข้อ Your Account เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการฐานข้อมูล MySQL

 

 

คลิ๊กที่ Create new Database เพื่อทำการสร้างฐานข้อมูล และใส่รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

1. Database Name : ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการสร้าง

2. Database Username : ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการ login เข้าจัดการฐานข้อมูล

3. Username Password : รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการ login เข้าจัดการฐานข้อมูล

4. ในกรณีที่ต้องการสร้างฐานข้อมูลใหม่โดยใช้ username & password เดิมกับฐานข้อมูลตัวก่อนหน้านี้ สามารถเลือกที่หัวข้อ select existing user ตามภาพด้านล่าง

 

 

เมื่อกดปุ่ม Create ระบบจะทำการสร้างฐานข้อมูลพร้อมรายละเอียดตามภาพด้านล่าง ให้ลูกค้าเก็บรายละเอียดการใช้งานส่วนนี้ไว้ เพื่อใช้ในการ connect phpmydamin

 

 

การแก้ไขฐานข้อมูล, ลบฐานข้อมูล, เพิ่มผู้ใช้งานฐานข้อมูล, ลบผู้ใช้ฐานข้อมูล

 

ที่หน้า MySQL Management จะมีรายการฐานข้อมูลที่ลูกค้าสร้างขึ้น หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของฐานข้อมูลตัวใด ให้คลิ๊กที่ชื่อฐานข้อมูลนั้นๆ หรือหากต้องการลบฐานข้อมูลใดๆ ให้ติ๊กที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านบรรทัดหลังชื่อฐานข้อมูลที่หัวข้อ Select แล้วกดปุ่มDelete Selected เพื่อทำการลบชื่อผู้ใช้นั้นๆ ออกจากระบบโดยในกรณีนี้จะลบชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ผูกกับฐานข้อมูลดังกล่าวออกด้วย

 

 

ในหน้านี้ลูกค้าสามารถแก้ไขรหัสผ่านของชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนั้นๆ โดยคลิ๊กที่ modify password และยังสามารถเพิ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลในหน้าเดียวกันนี้ที่หัวข้อ Create New Database User หรือหากต้องการลบชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลใดๆ ให้ติ๊กที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านบรรทัดหลังชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลที่หัวข้อ Select แล้วกดปุ่มDelete Selected เพื่อทำการลบชื่อผู้ใช้นั้นๆ ออกจากระบบ

 

 

การเข้าใช้งาน phpMyAdmin

 

 

คลิ๊กที่เมนู phpMyAdmin ในหัวข้อ Advanced Features เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin

 

 

ระบบจะแสดงผลบน Browser โดยขึ้นหน้าใหม่เพื่อให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ทำการสร้างไว้ก่อนหน้านี้ในขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล (หากทำการกดที่เมนู phpMyAdmin แล้วไม่พบหน้าต่างๆ ใดๆ ปรากฎขึ้น ให้ทำการตรวจสอบที่ตัว Browser อาจมีการ block popup หน้าต่างไว้)

 

 

เมื่อ login เข้ามาจะพบชื่อฐานข้อมูลที่สร้างไว้ที่ด้านซ้ายมือ (กรณีสร้างชื่อผู้ใช้งานเดียวกันให้สามารถใช้ได้กับฐานข้อมูลหลายตัว เมื่อเข้ามาจะพบชื่อฐานข้อมูลที่ผู้ใช้บัญชีนั้นๆ สามารถมองเห็นได้)

 

การใช้งานเมนูต่างๆ ใน phpMyAdmin (Export-นำออก, Import-นำเข้า)

 

 

การนำเข้าฐานข้อมูล Import

 

 

1. คลิ๊กเลือกที่ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการนำข้อมูลเข้า

 

2. คลิ๊กที่เมนู Import

 

3. กดที่ปุ่ม "เรียกดู" เพื่อนำไฟล์ฐานข้อมูลจากในเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามา

 

4. กดปุ่ม Go ที่ด้านล่างสุดของหน้าดังกล่าว

 

การนำฐานข้อมูลออก Export

 

 

1. คลิ๊กเลือกที่ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการนำข้อมูลเข้า

 

2. คลิ๊กที่เมนู Export และกดปุ่ม Go เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดออก (ในรูปแบบ SQL)