คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Hosting

Web Hosting เว็บโฮสติ้ง Host คุณภาพสูง มาตรฐานสากล บริการดีที่สุด 24 ชม

สายด่วน 24 ชม ! 02-187-0187 084-142-4477 (24 ชม. ทุกวัน)

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Hosting

Cronjobs

 

ในระบบ Control panel ของ Directadmin ให้เข้าไปที่หัวข้อ Advanced Features แล้วคลิ๊กไปที่เมนู "Cronjobs"

 

 

โดยให้ตั้งค่าในส่วนของ Create a New Cron Job ซึ่งจะมีให้กดหนดเวลา และที่อยู่ไฟล์ที่ต้องการให้ทำงาน และกำหนดอีเมล์ที่ต้องการให้แจ้งเตือนที่ Send all Cron output to E-Mail

 

ตัวอย่างคำสั่ง :

/usr/local/bin/php /home/user/domains/domain.com/public_html/script.php

/usr/local/bin/curl --silent http://www.domain.com/cron.php > /dev/null

/usr/bin/wget -O /dev/null http://www.domain.com/cron.php

 

 

คุณสามารถกำหนดให้ทำงานได้ตามนาทีที่ต้องการ ตัวอย่าง : 1,2,3 (นาที ที่ 1,2 และ 3)

คุณสามารถกำหนดเวลาโดยเครื่องหมาย dash (เครื่องหมาย "-") ตัวอย่าง : 5-7 (นาที ที่ 5-7)

คุณสามารถกำหนดเวลาโดยเครื่องหมาย / ตัวอย่าง : */2 (ทำงาน ทุก 2 นาที)

คุณสามารถตั้งโดยกำหนดหลายช่วงเวลาที่ต้องการได้ ตัวอย่าง : 1,5,11-15,30-59/2 (นาที ที่ 1, 5, 11 to 15 และ ทุก 2nd นาที ระหว่าง 30 ถึง 59)

 

404 Error Pages

 

ในระบบ Control panel ของ Directadmin ให้เข้าไปที่หัวข้อ Advanced Features แล้วคลิ๊กไปที่เมนู "Custom Error Pages"

 

 

สามารถเลือกแก้ไขตาม Error page ที่ต้องการได้

 

 

Password Protected Directories

 

ในระบบ Control panel ของ Directadmin ให้เข้าไปที่หัวข้อ Your Account แล้วคลิ๊กไปที่เมนู "Password Protected Directories"

 

 

ให้คลิ๊กที่ "Find a Directory to Password Protect" เพื่อกำหนด Directory ที่ต้องการ Protect ครับ

 

 

โดยคลิ๊กที่ปุ่ม “Protect” หลังโฟลเดอร์ที่ต้องการตั้งค่า

 

 

โดยกดหนดหัวข้อที่ Protected Directory Prompt และกำหนด user name กับ password จากนั้นให้ติ๊กถูกที่ "Protection Enabled" แล้วกด Save

 

 

Mime Types

 

ในระบบ Control panel ของ Directadmin ให้เข้าไปที่หัวข้อ Advanced Features แล้วคลิ๊กไปที่เมนู “Mime Types” โดยกำหนด Mime Type name และ นามสกุลไฟล์ ที่ช่อง Extension

 

ตัวอย่าง : Mime Type : text/plain , Extension : fil

 

 

Site Redirection

 

ในระบบ Control panel ของ Directadmin ให้เข้าไปที่หัวข้อ Advanced Features แล้วคลิ๊กไปที่เมนู "Site Redirection"

 

 

โดยกำหนด Path ของโฟลเดอร์ ที่ต้องการทำ Redirect ที่ Local URL Path แล้วกำหนด URL ปลายทางที่ต้องการให้ Redirect ไป ที่ Destination URL

 

ตัวอย่างในรูปคือเมื่อเข้า www.domain.com/home จะทำการ Redirect ไปที่ www.domain.com

 

 

Domain Pointers

 

ในระบบ Control panel ของ Directadmin ให้เข้าไปที่หัวข้อ Advanced Features แล้วคลิ๊กไปที่เมนู “Domain Pointers”

 

 

โดยกำหนดที่ Source Domain โดยทำการใส่ชื่อ URL ลงไป เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว โดเมนที่ใส่ไป จะมีผลแหมือน Domain Alias

 

ตัวอย่างตามรูป เมื่อเข้า www.example.com จะแสดงผลหน้าเว็บเดียว กับเว็บหลัก

 

 

Add Another Domain

 

ในระบบ Control panel ของ Directadmin ให้เข้าไปที่หัวข้อ Your Account แล้วคลิ๊กไปที่เมนู “Domain Setup”

 

 

ให้คลิ๊กที่ “Add Another Domain” เพื่อทำการเพิ่มโดเมนใหม่

 

 

กรอกชื่อเว็บลงในช่อง Domain และกำหนด Banwidth และ Disk Space แล้วกดปุ่ม Create