คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Hosting

Web Hosting เว็บโฮสติ้ง Host คุณภาพสูง มาตรฐานสากล บริการดีที่สุด 24 ชม

สายด่วน 24 ชม ! 02-187-0187 084-142-4477 (24 ชม. ทุกวัน)

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Hosting

การใช้งาน FTP Management ผ่านหน้าการจัดการ Hosting ระบบ DirectAdmin

 

การใช้งาน FTP Management ผ่านหน้าการจัดการ Hosting ระบบ DirectAdmin โดยจะแบ่งเป็น

 

1. การสร้างบัญชีผู้ใช้ FTP

2. การเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP

3. การลบบัญชีผู้ใช้ FTP

 

1.การสร้างบัญชีผู้ใช้ FTP

 

1.1 เมื่อ Log in เข้ามาในหน้าจัดการ Hosting ระบบ DirectAdmin แล้วคลิกเมนู FTP Management (ตามรูปประกอบ)

 

 

1.2 คลิก Create FTP account (ตามรูปประกอบ)

 

 

1.3 ใส่ข้อมูล FTP (ตามรูปประกอบ)

 

- FTP Username: = ใส่ชื่อผู้ใช้ โดยจะมี @domain.com default ไว้อยู่แล้ว

- Enter Password: = ใส่รหัสผ่าน หรือกดปุ่ม Random เพื่อสุ่มสร้างรหัสผ่าน

- Re-Enter Password: = ใส่รหัสผ่านให้ตรงกันอีกครั้ง

- Custom: = ใส่พาธที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ หรือพาธที่ต้องการให้เข้าถึง

 

1.4 กดปุ่ม Create

 

 

2. การเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP

 

2.1 คลิกเมนู FTP Management (ตามรูปประกอบ)

 

 

2.2 คลิกปุ่ม Change (ตามรูปประกอบ)

 

 

2.3 ใส่รหัสผ่านใหม่ (ตามรูปประกอบ)

 

2.4 กดปุ่ม Modify

 

 

3. การลบบัญชีผู้ใช้ FTP

 

3.1 คลิกเมนู FTP Management (ตามรูปประกอบ)

 

 

3.2 ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการจะลบ (ตามรูปประกอบ)

 

3.3 คลิกปุ่ม Delete Selected (ตามรูปประกอบ)