คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Hosting

Web Hosting เว็บโฮสติ้ง Host คุณภาพสูง มาตรฐานสากล บริการดีที่สุด 24 ชม

สายด่วน 24 ชม ! 02-187-0187 084-142-4477 (24 ชม. ทุกวัน)

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Hosting วิธีการสำรองข้อมูล

Site Backup Create/Restore Backups

 

เป็นเมนูที่ใช้ในการสำรองข้อมูล และเรียกคืนข้อมูลจากไฟล์ที่ทำการสำรองข้อมูลไว้บน Web Hosting

 

 

ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

 

 

1. Backup All Domains คือ ส่วนของการสำรองข้อมูลทั้งหมด โดยสามารถเลือกรายการที่ต้องการได้ดังนี้

 

1.1 Website Data (ข้อมูลเว็บไซต์)

- Domains Directory สำรองไฟล์ทั้งหมดของทุกๆโดเมน ซึ่งจะสำรองไฟล์ต่างที่อยู่ในโฟลเดอร์ public_html, private_html, public_ftp, logs

- Subdomain Lists สำรองข้อมูลของโดเมนย่อยทั้งหมดของท่าน ซึ่งจะสำรองเพียงโดเมนย่อยที่มีอยู่เท่านั้น

 

1.2 E-Mail (ข้อมูลอีเมล์)

- E-Mail Account สำรองบัญชีรายชื่ออีเมล์ที่มีอยู่

- E-Mail Data สำรองข้อมูลอีเมล์ทั้งหมด

- E-Mail Settings สำรองการตั้งค่าอีเมล์

- Forwarders สำรองระบบส่งต่ออัตโนมัติที่สร้างไว้

- Autoresponders สำรองระบบตอบรับอัตโนมัติที่สร้างไว้

- Vacation Messages สำรองข้อความสำหรับวันหยุดต่างๆ

- Mailing Lists สำรองรายชื่ออีเมล์ผู้รับ

 

1.3 FTP

- Ftp Accounts สำรองรายชื่อสำหรับ FTP

- Ftp Settings สำรองการตั้งค่า FTP

 

1.4 Databases (ฐานข้อมูล)

- Database Settings สำรองการตั้งค่าฐานข้อมูลและรายชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล

- Database Data สำรองข้อมูลในฐานข้อมูล

 

หลังจากเลือกรายการที่จะทำการสำรองแล้วให้กดที่ Create Backup ระบบจะทำการสำรองตามรายการที่เลือก ซึ่งระยะเวลาในการสำรองข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดข้อมูลที่มีอยู่

 

 

เมื่อระบบทำการสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการส่งเมล์ไปแจ้งยังอีเมล์

 

2. Click here for a list of your current backups คือลิงค์ที่จะนำไปสู่เมนู File Manager ใน Directory ที่เก็บไฟล์ Backup ซึ่งสามารถ Download ไฟล์ Backup ที่สำรองไว้จากข้อ 1.

 

 

3. ส่วนของการเรียกคืนข้อมูลจากไฟล์ที่ได้ทำการสำรองไว้

 

3.1 เลือกไฟล์ Backup ที่ต้องการเรียกคืนมาแทนที่ข้อมูลปัจจุบันจาก Drop Down List แล้วกด Select Restore Options

3.2 เลือกรายการข้อมูลที่จะทำการเรียกคืน แล้วกด Restore Selected Items

 

 

3.3 หลังจากเรียกคืนข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้